Ostoehdot

Yleistä

Tähän ostokseen sovelletaan seuraavia tavanomaisia myyntiehtoja, jotka koskevat kuluttajille Internetin kautta tehtäviä tavaraostoksia. Kuluttajaostolla tarkoitetaan tässä tavaroiden myyntiä kuluttajille, jotka eivät toimi ensisijaisesti osana liiketoimintaa, ja kun myyjä toimii liiketoiminnassaan myymällä tavaroita internetin välityksellä. Kuluttajille tapahtuvaa myyntiä säännellään kuluttajakauppalailla ja etäsopimuksista ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtävistä sopimuksista annetulla lailla.

Sopimus

Ostajan ja myyjän välinen sopimus muodostuu myyjän verkkokaupassa tilausta tehdessä antamista tiedoista (mukaan lukien tiedot tuotteen luonteesta, määrästä, laadusta, muista ominaisuuksista, hinnasta ja toimitusehdoista), osapuolten välisestä suorasta kirjeenvaihdosta (esim. sähköpostitse) ja näistä myyntiehdoista. Jos myyjän verkkokaupassa tilausta tehdessä antamat tiedot ovat ristiriidassa keskenään, osapuolten välinen suora kirjeenvaihto ja tilausratkaisussa olevat tiedot ovat etusijalla näihin myyntiehtoihin nähden. Kunhan se ei ole ristiriidassa sitovan lainsäädännön kanssa.

Osapuolet

Myyjä
Nimi: supworld.fi
Yrityksen nimi: OneLife AB
Osoite: Datavägen 31, 436 32 Askim, Sweden
Sähköposti: mail@supworld.fi
Y-tunnus: 559327-3815

Ostaja on henkilö, joka tekee tilauksen.

Hinnat

Verkkokaupassa ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron, jos ostaja ei valitse arvonlisäverottomien hintojen näyttämistä tai jos hän on rekisteröitynyt käyttäjäksi Ruotsin ulkopuolisesta maasta. Tiedot ostajan maksettavaksi tulevista kokonaiskustannuksista, mukaan lukien kaikki verot (arvonlisävero, tullit ja vastaavat) ja toimituskulut (toimituskulut, postikulut, laskutusmaksut, pakkausmaksut jne.) sekä kokonaishinnan yksittäisten osatekijöiden erittely annetaan tilausratkaisussa ennen tilauksen tekemistä. (Tavaratoimitukset ulkomaille myydään ilman arvonlisäveroa.)

Sopimus

Sopimus sitoo molempia osapuolia, kun myyjä vastaanottaa ostajan tilauksen. Sopimus ei kuitenkaan sido toista osapuolta, jos myyjän tarjouksessa verkkokaupan tilausratkaisussa tai ostajan tilauksessa on ollut kirjoitusvirhe ja toinen osapuoli on huomannut tai hänen olisi pitänyt huomata virheen olemassaolo.

Tilausvahvistus

Saat tilausvahvistuksen sähköpostitse heti oston jälkeen. Ostajan tulee tarkistaa, että tilausvahvistus vastaa tilausta määrän, tavaralajin, hinnan jne. osalta. Jos tilaus ja tilausvahvistus eivät vastaa toisiaan, ostajan on otettava yhteyttä myyjään välittömästi.

Maksu

Myyjä voi vaatia maksua siitä, kun tuote on lähetetty myyjältä ostajalle. Jos ostaja maksaa luotto- tai pankkikortilla, myyjä voi varata ostohinnan kortille tilauksen yhteydessä.

Luottokortti on maksukortti, jossa ostoksen veloitus tehdään jälkikäteen siten, että luotonantaja (luottokorttiyhtiö) lähettää kortinhaltijalle laskun ja maksupyynnön. Pankkikortti on talletustiliin liitetty maksukortti. Kortin käyttäminen tarkoittaa, että käyttäjän tiliä veloitetaan ja summa siirretään maksunsaajan tilille.

Luottokortilla maksettaessa voidaan vedota muun muassa kulutusluottolakiin.

Toimitus

Tuote toimitetaan myyjältä ostajalle verkkokaupassa tilausta tehdessä määritettyyn toimituspaikkaan ja -aikaan. Jos toimitusaikaa ei ole ilmoitettu tilausta tehdessä tai tilausvahvistukseen liitetyssä sähköpostiviestissä, myyjän on toimitettava tavarat ostajalle kohtuullisessa ajassa ja viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on tehnyt tilauksen. Myyjä huolehtii tavaran lähettämisestä ostajalle ja on velvollinen kuljettamaan tavaran määränpäähän asianmukaisella tavalla ja tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa. Määräpaikka on ostajan tiloissa, elleivät osapuolet toisin sovi.

Varastossa olevat tavarat pakataan suoraan toimitusta varten, ja niitä käsittelee erillinen tiimi asiakaspalveluosaston ulkopuolella. Jos asiakas lähettää sähköpostiviestin, jossa hän pyytää peruutusta heti oston jälkeen, ei ole mitään takeita siitä, että asiakaspalvelu ehtii ilmoittaa peruutuksesta lähettävälle osastolle. Tavaroista, joita ei ole noudettu ja jotka PostNord on lähettänyt, peritään peruutusmaksun lisäksi 40 € käsittelylisä. Ostajalta veloitetaan myös palautusrahti.

Jos tuotteessa on ongelmia, jotka kuuluvat tuotteen takuun piiriin, myyjä kattaa palautuskulut. Myyjä toimittaa tässä tapauksessa asiakkaalle etukäteen maksetun palautustarran. Asiakkaalla on tämän jälkeen mahdollisuus palauttaa tuote PostNordin lähimpään postitoimistoon. Jos tuote on toimitettu asiakkaalle kotiovelle, palautusta ei haeta asiakkaan kotiosoitteesta vaan se on vietävä lähimpään postitoimipaikkaan. Asiakkaan on maksettava itse nouto asiakkaan osoitteesta, mikäli näin haluaa. Pakkaus ja turvallinen palautus ovat asiakkaan yksinomaisella vastuulla.

Tuotteeseen liittyvät riskit

Vastuu tavarasta siirtyy ostajalle, kun ostaja ottaa tavaran haltuunsa sopimuksen mukaisesti. Jos toimitusaika on päättynyt, mutta ostaja ei saa sopimuksen mukaisesti käyttöönsä annettua tuotetta, ostaja kantaa edelleen riskin tuotteen ominaisuuksista johtuvasta katoamisesta tai vahingoittumisesta.

Peruutusoikeus

Ostaja voi peruuttaa tuotteen oston peruuttamisoikeutta koskevien säännösten mukaisesti. Peruuttamisoikeus tarkoittaa, että ostaja voi palauttaa tavaran myyjälle ilman mitään syytä, vaikka siinä ei olisi mitään. Ostajan on ilmoitettava myyjälle peruuttamisoikeuden käyttämisestä 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut tavarat, peruuttamisoikeutta koskevat tiedot ja peruuttamislomakkeen.

Jos ostaja saa peruuttamislomakkeen ja vaaditut tiedot myöhemmin kuin tavaran toimitushetkellä, peruuttamisaika alkaa siitä päivästä, jona ostaja vastaanottaa peruuttamislomakkeen ja tiedot. Jos ostaja ei ole saanut riittäviä tietoja tai peruuttamislomaketta, peruuttamisoikeus päättyy viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun peruuttamisaika olisi alun perin päättynyt, jos tiedot olisi annettu säädetyllä tavalla.

Todistettavuussyistä ostajan myyjälle osoittaman peruuttamisoikeuden käyttöä koskevan ilmoituksen on oltava kirjallinen (peruuttamislomake, sähköposti, faksi tai kirje), ja siinä on oltava tieto siitä, miten ostajan on palautettava tavarat myyjälle.

Ostajan on ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun hänelle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden käyttämisestä, palautettava tavarat tai luovutettava ne myyjälle, jos myyjä ei ole tarjoutunut noutamaan tavaroita.

Jos ostaja on nimenomaisesti valinnut muun toimitustavan kuin myyjän tarjoaman vakiotoimituksen, myyjä ei kuitenkaan ole vastuussa tästä aiheutuvista lisäkustannuksista.

Palautus on suoritettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona myyjälle on ilmoitettu ostajan päätöksestä käyttää peruuttamisoikeuttaan. Ellei ostajan kanssa ole nimenomaisesti toisin sovittu, palautus suoritetaan samalla maksuvälineellä, jota ostaja on käyttänyt. Ostaja ei maksa palautuksesta lisämaksuja.

Myyjä voi pidättää hyvityksen maksamisen, kunnes tavarat on vastaanotettu tai kunnes ostaja on osoittanut, että tavarat on palautettu. Tämä ei koske tapauksia, joissa myyjä on tarjoutunut noutamaan tavarat.

Ostaja vastaa tavaroiden palautuskustannuksista, jos hän käyttää peruuttamisoikeuttaan.

Ostaja voi tarkastaa tuotteen ennen oston peruuttamista. Tavarat on kuitenkin voitava palauttaa myyjälle samassa kunnossa ja samassa määrässä kuin ostaja ne vastaanotti. Myyjä voi vaatia kuluttajaa korvaamaan arvonalennuksen, joka johtuu siitä, että ostaja on käsitellyt tavaraa, mikä ei ole ollut tarpeen tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi.

Ostajan on palautettava tavarat myyjälle alkuperäispakkauksessa. Ostaja ei voi peruuttaa sellaisten tavaroiden ostoa, jotka heikkenevät nopeasti, jotka eivät sovellu palautettaviksi terveys- tai hygieniasyistä tai jotka ovat ääni- ja kuvatallenteita (mukaan lukien CD- ja DVD-levyt) tai tietokoneohjelmistoja, joiden sinetti on rikottu.

HUOM! Osa tuotteistamme on avattu palveluiden räätälöintiä varten. Monissa tapauksissa tämä edellyttää moottorin mukauttamista. Tätä pidetään palveluna, eikä se näin ollen kuulu normaalin peruuttamisoikeuden piiriin. Tällaisesta palvelusta maksettu osittainen summa vähennetään ostohinnan palautuksen yhteydessä.

Tuotteen tarkistaminen

Kun ostaja vastaanottaa tavaran, hänen on tarkistettava kohtuullisesti, onko se tilauksen mukainen, onko siinä kuljetusvaurioita tai muita vikoja. Jos tavara ei ole tilauksen mukainen tai siinä on virheitä, ostajan on ilmoitettava myyjälle reklamaatiosta, vrt. sopimuksen lauseke "Reklamaatio virheestä ja määräaika reklamaation ilmoittamiselle viivästystapauksessa".

Reklamaatio virheestä ja määräaika reklamaation ilmoittamiselle viivästystapauksessa

Jos tuotteessa on virhe, ostajan on ilmoitettava myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän on havainnut virheen, että hän aikoo reklamoida virheestä/valittaa tuotteesta. Määräaika ei voi koskaan olla pidempi kuin kaksi kuukautta siitä päivästä, jona kuluttaja havaitsi virheen.

Ostajan on ilmoitettava myyjälle, että hän haluaa reklamoida tuotteen, ja odotettava myyjän vastausta ennen tuotteen palauttamista. Jos tavara palautetaan ennen kuin ostaja on saanut myyjältä vastauksen reklamaatioon ja jos ostaja olisi voinut helposti korjata virheen itse, ostajan on maksettava palautusrahti.

Reklamaatio on tehtävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ostaja on ottanut tavaran haltuunsa. Jos tavaran toimittaminen viivästyy, reklamaatio on tehtävä myyjälle kohtuullisessa ajassa toimituksen jälkeen. Jos tavara on maksettu luottokortilla, ostaja voi myös halutessaan tehdä ilmoituksen ja lähettää saatavia suoraan velkojalle (luottokorttiyhtiölle). Ilmoitus myyjälle tai velkojalle on tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse, faksilla tai kirjeitse).

Ostajan oikeudet viivästyksen sattuessa

Jos myyjä ei toimita tavaraa tai toimittaa sen myöhässä osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti, eikä tämä johdu ostajasta tai muista ostajasta johtuvista olosuhteista, ostaja voi kuluttajakauppalain sääntöjen mukaisesti pidättyä maksusta, vaatia suoritusta, purkaa kaupan ja vaatia myyjältä korvausta, vrt. kuluttajakauppalain 9-15 §.

Täytäntöönpano: Jos myyjä ei toimita tavaraa toimituksen yhteydessä, ostaja voi pitää kaupan voimassa ja asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa myyjä voi panna tavaran täytäntöön. Ostaja ei kuitenkaan voi vaatia suoritusta, jos on olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa, tai jos suorituksesta aiheutuu myyjälle niin paljon haittaa tai kuluja, että siitä on merkittävää haittaa saada myyjä suorittamaan sopimus. Jos vaikeudet ohitetaan kohtuullisessa ajassa, kuluttaja voi vaatia suoritusta.

Peruuttaminen: Ostaja voi peruuttaa myyjän kanssa tehdyn sopimuksen, jos viivästys on merkittävä tai jos myyjä ei toimita tavaroita ostajan asettamassa uudessa suoritus-/toimitusajassa. Ostaja ei silti voi irtisanoa sopimusta uuden määräajan kuluessa, ellei myyjä ole ilmoittanut, ettei hän aio täyttää sopimusta määräajassa.

Vahingonkorvaus: Ostaja voi myös vaatia vahingonkorvausta vahingosta, jonka hän on kärsinyt myyjän viivästyksen vuoksi, vrt. kuluttajakauppalain 14 pykälä.

Asiakkaan on ilmoitettava myyjälle reklamaatiotapauksessa, vrt. tämän sopimuksen kohta "Reklamaatio virheestä ja määräaika reklamaation ilmoittamiselle viivästystapauksessa"."

Ostajan oikeudet vian sattuessa

Jos tavarassa on virhe, joka ei johdu ostajasta tai ostajan puolella olevista olosuhteista, ostaja voi kuluttajan myyntilain sääntöjen mukaisesti pidättää maksun määrän olosuhteista riippuen. Hän voi myös vaatia oikaisua ja uutta toimitusta, pyytää hinnanalennusta, sopimuksen purkamista ja korvausta myyjältä.

Korjaaminen tai uudelleen toimittaminen: Jos tavarassa on virhe, ostaja voi vaatia myyjää korjaamaan virheen tai toimittamaan vastaavan tavaran uudelleen. Myyjä voi vastustaa ostajan vaatimusta, jos vaatimuksen korjaaminen on mahdotonta tai jos se aiheuttaa myyjälle kohtuuttomia kustannuksia.

Myyjän on korjattava tai vaihdettava tuote kohtuullisessa ajassa. Korjaus tai vaihto on tehtävä ilman ostajalle aiheutuvia kustannuksia, ilman riskiä siitä, että ostaja ei saa kustannuksia takaisin, ja ilman, että ostajalle aiheutuu merkittävää haittaa. Myyjä saa yrittää korjata tai vaihtaa samaa vikaa enintään kaksi kertaa, ellei erityisistä syistä ole perusteltua yrittää useampia yrityksiä.

Vaikka ostaja ei vaatisikaan oikaisua tai palautusta, myyjä voi tarjota oikaisua tai tavaran vaihtamista, jos se tehdään viipymättä. Jos myyjä toimittaa tällaisen korjauksen tai korvauksen, ostaja ei voi vaatia hinnanalennusta tai peruuttamista.

Hinnanalennus: Jos virhettä ei korjata tai tavaraa toimitetaan uudelleen, ostaja voi vaatia suhteellista hinnanalennusta.

Peruuttaminen: Hinnan alennuksen sijasta ostaja voi peruuttaa sopimuksen, jos virheellä on huomattava merkitys.

Vahingonkorvaus: Ostaja voi myös vaatia korvausta tavaran virheestä aiheutuneesta taloudellisesta menetyksestä, vrt. kuluttajakauppalain 30 pykälä.

Ostajan on ilmoitettava myyjälle reklamaatiotapauksissa, vrt. tämän sopimuksen lauseke "Reklamaatio virheestä ja määräaika reklamaatioiden ilmoittamiselle viivästystapauksissa"." Valituksia koskevia säännöissä sovelletaan peruuttamisoikeutta ja myyjän antamia takuita koskevien sääntöjen lisäksi ja niistä riippumatta.

Myyjän oikeudet ostajan laiminlyönnin yhteydessä

Jos ostaja ei maksa tai täytä muita sopimuksen mukaisia velvoitteita, eikä tämä johdu myyjästä tai myyjästä johtuvista olosuhteista, myyjä voi kuluttajakauppalain 39 §:n mukaisesti, vrt. 38 § olosuhteista riippuen, pidättää tavaran itsellään, vaatia sopimuksen purkamista ja korvausta ostajalta. Myyjä voi olosuhteista riippuen vaatia myös viivästyskorkoa, perintämaksua ja maksua maksamatta jääneen tavaran maksamatta jättämisestä.

Täytäntöönpano: Jos ostaja ei maksa, myyjä voi pitää kaupan ja vaatia ostajaa maksamaan erääntyneen summan (täytäntöönpano). Jos tavaraa ei toimiteta, myyjä menettää oikeutensa, jos hän odottaa kohtuuttoman kauan vaatimuksen todistamista.

Peruuttaminen: Jos ostaja laiminlyö olennaisen velvoitteensa tai syyllistyy muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen, myyjä voi peruuttaa sopimuksen. Myyjä voi kuitenkin peruuttaa kaupan sen jälkeen, kun kauppahinta on maksettu.

Myyjä voi myös peruuttaa kaupan, jos ostaja ei maksa myyjän asettamassa uudessa kohtuullisessa suoritus-/maksumääräajassa. Myyjä ei kuitenkaan voi peruuttaa kauppaa ennen lisäajan päättymistä, ellei ostaja ole ilmoittanut, ettei hän aio maksaa.

Vahingonkorvaus: myyjä voi vaatia ostajalta vahingonkorvausta taloudellisesta menetyksestä, jonka tämä on kärsinyt ostajan sopimusrikkomuksen vuoksi, ks. kuluttajakauppalain 46 §.

Viivästyskorko/perintäkulut: Jos ostaja ei maksa sopimuksen mukaista maksusummaa, myyjä voi vaatia viivästyskorkoa kauppasummalle viivästyskorkolain mukaisesti. Jos maksua ei suoriteta, saatava voidaan muistutuksen jälkeen lähettää perintään, jolloin ostaja voi joutua maksamaan perintälain mukaiset maksut ja muut myöhästyneiden rahoitussaatavien perintämenettelyt.

Maksu noutamattomista ja maksamattomista tavaroista: Jos ostaja ei nouda maksamattomia / maksettuja tavaroita, myyjä voi veloittaa ostajalta 40 € maksun + palautusrahti. Maksu voi kattaa enintään myyjän todelliset kulut tavaroiden toimittamisesta ostajalle. Tällaista maksua ei voida periä alle 18-vuotiailta ostajilta.

Takuu

Myyjän tai valmistajan myöntämä takuu antaa ostajalle oikeuksia pakottavassa lainsäädännössä jo säädettyjen oikeuksien lisäksi. Takuu ei siis rajoita ostajan oikeutta valittaa ja vaatia korvausta viivästyksen tai virheen sattuessa artiklan "ostajan oikeudet viivästyksen sattuessa" ja "ostajan oikeudet virheen sattuessa" mukaisesti.

Tietosuojakäytäntö

Ellei ostaja toisin sovi, myyjä voi kerätä ja säilyttää vain ne henkilötiedot, joita myyjä tarvitsee täyttääkseen sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Alle 15-vuotiaiden kuluttajien henkilötietoja ei saa saada, ellei myyjällä ole vanhempien tai huoltajien suostumusta. Kuluttajan henkilötietoja luovutetaan muille ainoastaan, jos se on tarpeen myyjän ja ostajan välisen sopimuksen täyttämiseksi, tai laissa säädetyissä tapauksissa. Myyjä voi hankkia ostajan henkilötunnuksen vain, jos on todellinen tarve turvalliseen tunnistamiseen ja jos se on välttämätöntä.

Jos myyjä haluaa käyttää asiakkaan henkilötietoja muihin tarkoituksiin, esimerkiksi lähettää ostajalle mainoksia tai tietoja, jotka eivät ole välttämättömiä oston toteuttamiseksi, myyjän on saatava asiakkaan suostumus sopimuksen tekohetkellä. Myyjän on annettava asiakkaalle tietoa siitä, mihin henkilötietoja käytetään ja kuka niitä käyttää. Ostajan suostumuksen on oltava vapaaehtoinen ja se on annettava aktiivisella toiminnalla, esimerkiksi rastittamalla.

Kuluttajan on voitava helposti ottaa yhteyttä myyjään esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse, jos hänellä on kysyttävää myyjän henkilötietojen käytöstä tai jos hän haluaa myyjän poistavan tai muuttavan henkilötietoja.

Evästeet

Verkkokauppamme sisältää niin sanottuja evästeitä. Voit selata verkkokauppaa ilman evästeitä, mutta et voi tehdä ostoksia. Käytämme evästeitä ostoskorisi sisällön hallintaan. Tämä on tekstitiedosto, joka on tallennettu tietokoneellesi. Tallennamme myös tiedot siitä, oletko valinnut luokkasivut kuvien kanssa vai ilman kuvia. Jos selaimesi tai palomuurisi on asetettu estämään evästeiden tallentaminen, sivusto voi lakata toimimasta tai sinulla voi olla ongelmia tapahtuman loppuun saattamisessa.

Riitojen ratkaiseminen

Jos riita syntyy, osapuolet pyrkivät ratkaisemaan sen sovinnollisesti. Ostaja voi ottaa yhteyttä Kuluttajariitalautakuntaan riidan ratkaisemiseksi, mikä on maksutonta. Kuluttajariitalaitakunta ei ole tuomioistuin, ja sen päätökset on tarkoitettu ainoastaan osapuolten ohjeistukseksi. Jos ratkaisuun ei päästä Kuluttajariitalautakunnan kanssa tehdyn sovittelun jälkeen, asia voidaan viedä tuomioistuimeen, jolloin osapuolen on käännyttävä käräjäoikeuden puoleen.

Klarna

Jotta voimme tarjota sinulle Klarnan maksutapojen käyttöä, meidän on jaettava tiettyjä tietoja sinusta Klarnan kanssa. Tämä tapahtuu vain, jos valitset maksutavaksi Klarnan. Klarna käyttää tietoja arvioidakseen, oletko oikeutettu käyttämään heidän maksutapojaan. Käytettyjä tietoja ovat nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, maksuhistoria ja tilaustiedot, kuten maksutapa, lähetystyyppi, tilaustiedot ja vastaavat. Tällaisten tietojen käyttöön sovelletaan sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä ja Klarnan tietosuojakäytäntöä.